ك ززم

ݥززم ةززيتأݯݸكا ݗززئاوعكا لززثاݸڻ ۏݘززكاو ݔئاݙززݷكا ¶ݙززف ّززف اݗززݯعٙا ةيلݮقݯززݴݸكا ݗززئاوعكا ءاززݹݮك ةڻاززݶݯقٙا ةززيوٚقعكا ¶ݙززفت. الأزهاس ن زسف ل زيسيميه كيل ززبلا كززيطاسرضيلألا 1

2022-11-30
    11 صفر هـ
  1. « 2019/10 ق
  2. ي عز ٚز ٠
  3. يم ص و ا ام م ا- -- فوحتنا